O nas

Manifest

TON24 jest to niekomercyjna, Internetowa, obywatelska stacja radiowa, działająca w oparciu o poziome, a nie pionowe, struktury produkcji programów, tak jak to wyartykułował w swoim słynnym manifeście pt. „The people formerly known as the audience” („My, nazywani niegdyś publicznością”) Jay Rosen. Manifest ten odczytał i omówił prof. Wiesław Godzic, podczas Kongresu Mediów Obywatelskich, który odbył się 16 marca 2019 r. w Warszawie.

Jay Rosen / Wiesłąw Godzic – The people formerly known as the audience

Manifest Jaya Rosena jest dla nas, dziennikarzy stacji TON24, niezwykła inspiracją.

Kiedy to się stało

Wysyp mediów obywatelskich nastąpił po przegranychwyborach parlamentarnych w 2015 r., przez liberalno-demokratyczne siły polityczne. Pojawiła się wówczas konieczność przeciwstawienia się skrajnie prawicowym partiom, inspirowanym przez pseudokatolickie struktury, dążącym do przekształceń ustrojowych, na początku na miękkie, autorytarne formy sprawowania władzy w państwie. Pokazała to historia, a i doświadczenie kilku lat sprawowania władzy przez PiS i jej satelity, że nie ma miękkich form autorytarnych. Kurs na totalitaryzm, to proces, którego siłę odczuwamy coraz bardziej każdego dnia. Kompromis, wyznaczany przez „miękki autorytaryzm”, ma w tym kontekście wymiar i charakter, którego mechanizmy opisał w „Zniewolonym umyśle” Czesław Miłosz. Chcemy być wolni, chcemy, aby nasze radio TON24 pozostawało niezależne, liberalne i demokratyczne, dlatego wciąż trwamy na reducie.

Również my mamy swój udział w tworzeniu struktur KOD, mediów KOD-owskich i aspirujemy do bycia medium obywatelskim.

Mamy swoją historię

Radio TON24 powstało 1 listopada 2018 r. i nadawało program eksperymentalny w Internecie pod nazwą Radio ECHA przez rok. W tym czasie zorientowaliśmy się w ofercie dostawcó różnych rozwiązań streamingu audio, dostępnych na rynku, a zdobyte doświadczenie pozwoliło nam wyselekcjonować odpowiedniego dostawcę Internetowej usługi radiowej, spełniającego nasze oczekiwania. Wybraliśmy też kontener nadawania i narzędzia, które zapewniają emisję programu wysokiej jakości.

Rebranding stacji nastąpił 1 listopada 2019 r. Od tej pory gramy jako TON24 i korzystamy z usług firmy Shutcast Solutions, i z panelu tej firmy pod nazwą Azuracastpanel. Nadajemy w Icecast w formacie mp3, z parametrami 44,1 kHz i 128 kbps. Życzymy dobrego odbioru!

W okresie rocznego eksperymentu 2018-2019 powstał zbiór nagrań, który dostępny jest w Archiwum Radia ECHA