Home

TON24 jest to niekomercyjna, Internetowa, obywatelska stacja radiowa, działająca w oparciu o poziome a nie pionowe struktury produkcji programów, tak jak to wyartykułował w swoim słynnym manifeście Jay Rosen, pt. „The people formerly known as the audience” („My, nazywani niegdyś publicznością”).

Jak na słuchać